PostgreSQL основи

Інсталяція PostgreSQL (Ubuntu)

  • sudo apt update
  • sudo apt install postgresql postgresql-contrib
  • sudo systemctl start postgresql.service

Відкриваємо термінал з зміною користувача

  • sudo -i -u postgres # Перемикаємось на користувача postgres
  • psql # Заходимо в терінал
  • \q #Завершуємо роботу

Відкриваємо без зміни користувача

sudo -u postgres psql

psql -h 172.31.23.33 -U postgres -W -p 1433 # Віддаленне підключення до ДБ
SELECT inet_server_addr( ), inet_server_port( ); # Виводить ІР і порт поточного сервера
\? # перегляд доступних команд

\l #Перелік баз
\l+ # Розширений перелік баз
\с <db_name> # Підключитися до бази даних
\dt # перегляд таблиць
\dt <Schema>.* # Перегляд таблиць за схемою
\d <Schema>.<Name> # Перегляд опису таблиці
\dn # Пергляд схем
\di # Перегляд залежностей
\dv <Schema>.* # Перегляд видів
\dy <Schema>.* # Перегляд тригерів
\df <Schema>.* #Перегляд функцій

\du # перегляд користувачів
\dg # Перегляд груп

\s # Перегляд історії введених команд

\set # Перегляд змінних
\set QUIET ‘on’ # Редагування змінних

\x # вмикає форматування тексту на вивід
\e # ВІдкриває редактор для громіздких записів. Після :wq! заит виконується і результат виводиться

\password <username> # Встановити пароль для користувача

psql -U <username> -h < remote host IP > -d <db name>

SELECT * FROM <base_name>
Створення бази даних:
CREATE DATABASE <db name>;
Створення користувача в базі даних:
CREATE USER <username> WITH SUPERUSER;
Встановлення пароля для користувача:
ALTER USER <username> WITH PASSWORD ‘<password>’;


Експорт бази даних:
ubuntu@server:$ pg_dump -U <username> <database name> > <backup file>
Імпорт бази даних:
ubuntu@server:$ psql -f <path to the backup> <database name>

Related posts

Leave a Comment