Налаштування GitHub WebHook для Jenkins

В налаштуванні джоби, в тригерах зборки ставимо галку навпроти GitHub hook trigger for GITScm polling: В налаштуваннях проекту на Git hub, йдемо в Settings -> Webhooks. Створюємо webhook, де в стрічці Payload URL прописуємо url до домівки дженкінса і обовязково дописуємо /github-webhook/ Це ключові моменти, для налаштування Git hub WebHook для Jenkins.

Приклад встановлення та використання Docker Bench для збільшення безпеки контейнерів

$ git clone https://github.com/docker/docker-bench-security.git $ cd docker-bench-security Виводимо результат роботи скрипту в файл: $ sudo sh docker-bench-security.sh > /tmp/bench1.out Переглядаємо результат: $ more /tmp/bench1.out Чекаєм існуючі правила демона auditctl: $ sudo auditctl -l Добавляємо правило для аудиту критичної точки: $ sudo auditctl -w /var/lib/docker -k “docker lib” Ще раз чекаємо: $ sudo sh docker-bench-security.sh > /tmp/bench2.out Порівнюємо результат: $ diff /tmp/bench1.out /tmp/bench2.out

Інсталяція Zabbix

root@host:~# wget https://repo.zabbix.com/zabbix/5.2/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_5.2-1+ubuntu$(lsb_release -rs)_all.deb root@host:~# dpkg -i zabbix-release_5.2-1+ubuntu$(lsb_release -rs)_all.deb root@host:~# apt update root@host:~# apt -y install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-apache-conf zabbix-agent root@host:~# apt -y install mariadb-common mariadb-server-10.3 mariadb-client-10.3 root@host:~# systemctl start mariadb && systemctl enable mariadb root@host:~# mysql -uroot -p’rootDBpass’ -e “create database zabbix character set utf8 collate utf8_bin;” root@host:~# mysql -uroot -p’rootDBpass’ -e “grant all privileges on zabbix.* to zabbix@localhost identified by ‘YourPassworD1236’;” root@host:~# zcat /usr/share/doc/zabbix-server-mysql*/create.sql.gz | mysql -uzabbix -p’YourPassworD1236′ zabbix root@host:~# vi /etc/zabbix/zabbix_server.confПрописуємо пароль до бази в полі:# DBPassword= root@host:~# ufw allow 10050/tcp root@host:~# ufw allow 10051/tcp root@host:~# ufw…