Основні команди Docker

docker run -ti ubuntu:latest bash # запуск контейнера інтерактивно з терміналом ( – ti ) docker ps # Активні контейнериdocker ps – a # Останні запущені контейнери docker ps -l # Останній запущений контейнер docker run -ti ubuntu bash ctrl+d # Від’єднатися від контейнера з завершенням його роботиdocker stop # Зупиняє контейнерdocker commit <container ID> # Створити образ з існуючого контейнера docker tag <sha256 створеного іміджа> my-new-image # Даємо назву новому іміджу, або іншими словами – тегуємо його docker commit <existing container name> <new image name> docker run –rm -ti…