SSH (Secure Shell)

Server configuration is in /etc/ssh/sshd_configClient configuration is in /etc/ssh/ssh_config ssh-keygen #Генеруємо SSH ключ. По дефолту кладеться в ~/.ssh/ Добавляємо свій ключ на віддалений сервер, при умові що ми маємо доступ до відаленого сервера по SSH:ssh-copy-id -i ~/.ssh/mykey.pub user@serverЯкщо немає доступу до сервера по SSH, то копіюємо вміст публічного ключа або пересилаємо вміст поштою та добавляємо в файл на сервері:~/.ssh/authorized_keys ssh user@server -i ~/.ssh/mykey # Зєднання якщо вказаний ключ – встановлюється швидшеssh -p2222 user@server # Явно вказуємо по якому порту підключатисяssh -oPort=2222 user@server # Альтернативний варіант, який може використовуватись в конфігураційному…