Основні команди Docker

docker run -ti ubuntu:latest bash # запуск контейнера інтерактивно з терміналом ( – ti )

docker ps # Активні контейнери
docker ps – a # Останні запущені контейнери
docker ps -l # Останній запущений контейнер

docker run -ti ubuntu bash
ctrl+d # Від’єднатися від контейнера з завершенням його роботи
docker stop # Зупиняє контейнер
docker commit <container ID> # Створити образ з існуючого контейнера

docker commit 7bf735d99907

docker tag <sha256 створеного іміджа> my-new-image # Даємо назву новому іміджу, або іншими словами – тегуємо його

docker tag 1dc0ac3ffaa0ffcf737239721dedea4898e4f28d9310609558ff04f482e93d78 my-new-image

docker commit <existing container name> <new image name>

docker commit condescending_tharp del-this-image

docker run –rm -ti ubuntu sleep 5 # –rm Видаляє контейнер після закінчення роботи процесу
docker run -ti ubuntu bash -c “sleep 3; echo all done” # -c Дозволяє запустити пару команд в шелі
docker run –name <example-name> -d ubuntu bash -c “cat /etc/password” # Запускаємо контейнер, присвоюємо йому імя і запускаємо команду

docker run -d -ti ubuntu bash # Запускаємо контейнер і відключаємось від нього
docker attach 78f0242e1d81 # Конектимося до запущеного контейнера

docker run -d -ti ubuntu bash

ctrl + p ctrl + q # відключаємося від контейнера, контейнер продовжує далі працювати

docker exec -ti brave_kalam bash # запустити команду в працюючому контейнері.

docker exec -ti brave_kalam bash

docker logs <container name> # Перегляд логів контейнера.
docker kill <container name> # Зупиняє контейнер
docker rm <container name> # Видаляє контейнер

Networking

docker network create mynetwork
docker run –rm -ti –net mynetwork –name myserver ubuntu bash
docker network connect mynetwork myserver

docker run –rm -ti –link container1 –name container2 bash # контейнер 2 буде бачити змінні середовища з контейнера 1

docker images
docker rmi <image name>:<tag>
docker rmi <image id>


docker run -ti -v /home/user/exampledir:/shared-folder ubuntu bash # Шарить локальну директорію /home/user/exampledir в контейнер в директорію /shared-folder
docker run -ti –volumes-from <some container with shared folder> ubuntu bash # Шарить розшарений каталог вказаного контейнера в поточний контейнер

docker search <image name>
docker pull <image name>:<tag>
docker login
docker push imdima/testimage:v1

docker build -t name_of_result . # build the dockerfile from current directory

FROM debian:sid
RUN apt-get -y update
RUN apt-get install nano
CMD “nano” “/tmp/notes”
Related posts

Leave a Comment