Can’t connect securely to this page This might be because the site uses outdated or unsafe TLS security settings.

Пробуючи зайти на веб інтерфейси деяких старих пристроїв, можна натрапити на подібне повідомоення у веб браузері: Подібне фікситься налаштуваннями в веб браузері, де потрібно вибрати TLS 1.0 (Internet Explorer)

Налаштування GitHub WebHook для Jenkins

В налаштуванні джоби, в тригерах зборки ставимо галку навпроти GitHub hook trigger for GITScm polling: В налаштуваннях проекту на Git hub, йдемо в Settings -> Webhooks. Створюємо webhook, де в стрічці Payload URL прописуємо url до домівки дженкінса і обовязково дописуємо /github-webhook/ Це ключові моменти, для налаштування Git hub WebHook для Jenkins.

Приклад встановлення та використання Docker Bench для збільшення безпеки контейнерів

$ git clone https://github.com/docker/docker-bench-security.git $ cd docker-bench-security Виводимо результат роботи скрипту в файл: $ sudo sh docker-bench-security.sh > /tmp/bench1.out Переглядаємо результат: $ more /tmp/bench1.out Чекаєм існуючі правила демона auditctl: $ sudo auditctl -l Добавляємо правило для аудиту критичної точки: $ sudo auditctl -w /var/lib/docker -k “docker lib” Ще раз чекаємо: $ sudo sh docker-bench-security.sh > /tmp/bench2.out Порівнюємо результат: $ diff /tmp/bench1.out /tmp/bench2.out

Інсталяція Zabbix

root@host:~# wget https://repo.zabbix.com/zabbix/5.2/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_5.2-1+ubuntu$(lsb_release -rs)_all.deb root@host:~# dpkg -i zabbix-release_5.2-1+ubuntu$(lsb_release -rs)_all.deb root@host:~# apt update root@host:~# apt -y install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-apache-conf zabbix-agent root@host:~# apt -y install mariadb-common mariadb-server-10.3 mariadb-client-10.3 root@host:~# systemctl start mariadb && systemctl enable mariadb root@host:~# mysql -uroot -p’rootDBpass’ -e “create database zabbix character set utf8 collate utf8_bin;” root@host:~# mysql -uroot -p’rootDBpass’ -e “grant all privileges on zabbix.* to zabbix@localhost identified by ‘YourPassworD1236’;” root@host:~# zcat /usr/share/doc/zabbix-server-mysql*/create.sql.gz | mysql -uzabbix -p’YourPassworD1236′ zabbix root@host:~# vi /etc/zabbix/zabbix_server.confПрописуємо пароль до бази в полі:# DBPassword= root@host:~# ufw allow 10050/tcp root@host:~# ufw allow 10051/tcp root@host:~# ufw…