NPM (front) + Java (back) + Postgres.

ОS LinuxНалаштування NPM curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash –sudo apt install nodejsnode –versionnpm –version curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.35.3/install.sh | bashnvm –version npm install -g pm2 Запуск проекту на npm:npm install –legasy-peer-deps pm2 –name <project name> start — startorpm2 start /project/<app.js> Конфігуруємо PM2 як сервіс, щоб він міг запускати код при старті сервераenv PATH=$PATH:/usr/local/bin pm2 startup -u root Вбити процеси в pm2:pm2 kill

PostgreSQL основи

Інсталяція PostgreSQL (Ubuntu) Відкриваємо термінал з зміною користувача Відкриваємо без зміни користувача sudo -u postgres psql psql -h 172.31.23.33 -U postgres -W -p 1433 # Віддаленне підключення до ДБSELECT inet_server_addr( ), inet_server_port( ); # Виводить ІР і порт поточного сервера\? # перегляд доступних команд \l #Перелік баз\l+ # Розширений перелік баз\с <db_name> # Підключитися до бази даних\dt # перегляд таблиць\dt <Schema>.* # Перегляд таблиць за схемою \d <Schema>.<Name> # Перегляд опису таблиці\dn # Пергляд схем\di # Перегляд залежностей\dv <Schema>.* # Перегляд видів\dy <Schema>.* # Перегляд тригерів\df <Schema>.* #Перегляд функцій \du…